Home
SR
Strefa Rodzica
Powrót
    SR

Dlaczego Ala ma kota?

Robimy wszystko, żeby zapewnić dzieciom najlepszy start w życie.
W Ala ma kota wychowujemy ludzi, którzy będą odnosić osobiste i zawodowe sukcesy.

O przedszkolu

O Ala ma kota

Pierwsze przedszkole Ala ma kota powstało w 2002 r. na warszawskim Ursynowie (działało wówczas pod nazwą Przedszkole Leśna Polana). Dziś Ala ma kota to sieć dziewięciu przedszkoli w Warszawie przeznaczonych dla dzieci od 1. do 6. roku życia.  Stoją za nami piętnastoletnie doświadczenie, sprawdzone zasady, zaangażowana kadra i zaufanie tysięcy rodziców.

Tworzymy atmosferę pełną miłości, cierpliwości, zrozumienia i wsparcia. Naszych podopiecznych wychowujemy na radosnych i pewnych siebie ludzi. Troszczymy się zwłaszcza o ich szczęśliwe, rozwijające i bezpieczne dzieciństwo. Codziennie staramy się służyć za wzór innym przedszkolom, inspirować i motywować ludzi do działania na rzecz najmłodszych.

Ala ma kota – to zobowiązuje…
Zdanie „Ala ma kota” pamięta chyba każdy z nas – napisane w zeszycie w trzy linie, drżącą ręką i pod czujnym okiem nauczyciela, potem z dumą prezentowane rodzicom. Mała Ala stała się symbolem pierwszego spotkania z nauką. To zdanie jest dla nas wizytówką i zobowiązaniem: robimy wszystko, żeby zapewnić dzieciom najlepszy start w całe późniejsze życie. Wierzymy, że w Ala ma kota wychowujemy ludzi, którzy będą odnosić osobiste i zawodowe sukcesy.

Organizacja

Godziny otwarcia. Przedszkola otwarte są w godzinach 7:00/7:30–18:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacjach szczególnych – po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą lub dyrektorem – zapewniamy opiekę również po godzinie 18:00.

Pracujemy też w czasie wakacyjnym – oferujemy specjalny letni program edukacyjny.

Ponieważ szanujemy prawo naszych pracowników do życia osobistego, w Wigilię, Sylwestra i Wielki Piątek przedszkola są czynne krócej, w godzinach 7:00/7:30–15:30. W końcu najlepiej – zwłaszcza z dziećmi – pracują ci, którzy są szczęśliwi i mają poukładane swoje relacje z bliskimi.

Grupy. Aby każde dziecko otoczyć profesjonalną opieką, tworzymy niewielkie, kilkuosobowe grupy. W najmłodszych grupach z nauczycielem prowadzącym współpracuje drugi nauczyciel. W starszakach zaś liczba nauczycieli uzależniona jest od potrzeb dzieci. Jak pokazuje doświadczenie, takie warunki pozwalają na indywidualne podejście do każdego dziecka, dobrze wpływają na jego rozwój intelektualny i kontakt z rówieśnikami.

Leżakowanie. Dzieci w naszych przedszkolach mogą, ale nie muszą spać po obiedzie. Tym, które tego potrzebują, stwarzamy bezpieczne, spokojne warunki. Natomiast dzieci, które nie śpią, słuchają bajek i relaksacyjnej muzyki.

W kontakcie. Jesteśmy w stałym kontakcie (bezpośrednim, telefonicznym oraz e-mailowym) z rodzicami lub innymi osobami wyznaczonymi do opieki nad dziećmi. Na bieżąco informujemy o postępach dziecka, ewentualnych trudnościach i najlepszych rozwiązaniach. Organizujemy cykliczne zebrania, dni oraz zajęcia otwarte. Cały czas jesteśmy też dostępni w sieci – nasz profil na Facebooku to przestrzeń dla rodziców, forum służące wymianie opinii i miejsce, w którym zdajemy relacje z codziennego przedszkolnego życia.

Zapisy

Zapisy do przedszkoli Ala ma kota trwają przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc – z troski o komfort dzieci i rodziców – jest ograniczona. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Przedszkole zapewnia opiekę i edukację dzieciom w wieku od 2. do 6. roku życia. Do żłobków przyjmujemy dzieci, które ukończyły 10 miesięcy.

Wysokość czesnego i opłaty za zajęcia dodatkowe są ustalane indywidualnie dla każdej placówki. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola powinny skontaktować się z dyrektorem wybranej placówki.

Rodzicom przypominamy, że 5-letnie dziecko ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie do szkoły.

Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapraszamy do kontaktu z dyrektorem do spraw integracji:

Eliza Lorenc
kom. +48 506 033 016
e-mail: elorenc@alamakota.edu.pl

Integracja

W Ala ma kota prowadzimy oddziały integracyjne. Działamy w myśl zasady: „pomóż mi zrobić to samemu”. Integracja polega zatem na włączaniu dzieci ze specyficznymi trudnościami w naturalny rytm środowiska przedszkolnego. Zatrudniamy specjalistów i terapeutów, którzy w zespołach terapeutycznych opracowują kompleksową terapię oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego dziecka.

W zespołach ds. integracji pracują psychologowie, logopedzi, pedagodzy specjalni oraz terapeuci Integracji Sensorycznej (SI). Dysponujemy odpowiednio wyposażonymi salami i sprzętami do terapii SI. Posługujemy się między innymi metodami PEP – R. Schoplera oraz profilem osiągnięć ucznia J. Kielina.

Terapeuci są ponadto wyspecjalizowani w zakresie: Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka, Wczesnej Interwencji oraz Integracji Sensorycznej. Dzięki wszechstronności naszych współpracowników dzieci są objęte kompleksową opieką.

Jesteśmy przygotowani, by wspierać rozwój najmłodszych z wszelkimi dysfunkcjami rozwojowymi. Stworzyliśmy miejsce, w którym każde dziecko odnajdzie szacunek i zrozumienie.

 

Program UE

Projekt „Ala ma Kota – równe szanse w dzielnicy Wilanów” realizowany jest w warszawskim Wilanowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W realizacji projektu uczestniczyło przedszkole Ala ma Kota przy ul. Bruzdowej 95 G.

Okres realizacji: od czerwca 2013 r. W projekcie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3. do 5. roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub niepełnosprawne, które wezmą udział w zajęciach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014.

Udział w zajęciach przedszkolnych jest BEZPŁATNY.

W ramach projektu gwarantujemy:

 • Fachową i profesjonalnie wykształconą kadrę specjalistów.
 • Dobrze wyposażone sale zabaw i gabinety terapeutyczne.
 • Bogatą ofertę zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Programy rozwijające intelekt i indywidualne zdolności.
 • Działania rozwijające inteligencję społeczną.
 • Przysposobienie do życia w społeczeństwie.
 • Warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości.
 • Traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo.
 • Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości otaczającym światem.
 • Przygotowanie do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z niepowodzeniami.
 • Troskę o zdrowie poprzez promowanie aktywnego stylu życia oraz gwarancję zdrowego jedzenia przygotowywanego w naszej przedszkolnej kuchni.
 • Domową, życzliwą i pełną radości atmosferę.

Oferta pomocy specjalistycznej:

 • Logopedia i logorytmika
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia metodą W. Sherborn
 • Terapia behawioralna
 • Muzykoterapia
 • Terapia Ręki

*(Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowany pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr umowy UDA-POKL.09.01.01-14-016/12-00 z dnia 21.05.2013r.).

Program PFRON

Projekt „Trampolina – wyżej, więcej, lepiej” realizowany jest przez Fundację Ala ma kota na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

PF

Głównym celem projektu jest wsparcie terapeutyczne niezbędne do usamodzielnienia wszystkich uczestników w procesie edukacji, socjalizacji, przygotowania do podjęcia w przyszłości nauki w szkole oraz pełnienia wybranych ról społecznych.

Czytaj więcej na temat Trampoliny.

 

Aktualności Facebook

Kontakt

W przedszkolach oznaczonych  prowadzimy również żłobki.
×
×