Home
SR
Strefa Rodzica
Powrót
    SR

Dla firm

Pracodawcom proponujemy miejsca dla dzieci pracowników.
Oferujemy atrakcyjny model biznesowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy mogą tworzyć i finansować przedszkola dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zagwarantowanie miejsc dzieciom pracowników-rodziców pomaga godzić życiowe role.

Korzyści dla pracodawców związane z podpisaniem umowy partnerskiej:

 • Budowanie wizerunku firmy przyjaznej rodzinom.
 • Stworzenie oferty odpowiadającej oczekiwaniom pracodawców i pracowników.
 • Finansowanie z funduszu świadczeń rodzinnych.
 • Wspieranie pracowników, którzy po urodzeniu dziecka chcą szybko wrócić do pracy.
 • Motywowanie pracowników poprzez atrakcyjny system benefitów.

Korzyści dla pracowników związane z podpisaniem umowy partnerskiej:

 • Miejsca w placówkach Ala ma kota.
 • Najwyższa jakość usług edukacyjno-wychowawczych.
 • Możliwość korzystania z pełnej oferty Ala ma kota (w tym z zajęć dodatkowych i nauki języka angielskiego).

Polskie prawo przewiduje, że firmowe miejsca w przedszkolach mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia na ten cel nie są obciążone składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Środki zgromadzone w tym funduszu można przeznaczać m.in. na poniższe cele:

 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (od 1 stycznia 2009 r.),
 • tworzenie zakładowych placówek opiekuńczych dla najmłodszych (zakup, budowa, dzierżawa, adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby takich placówek),
 • dopłaty do czesnego za pobyt dziecka w żłobkach, przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Podatek dochodowy
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego pozostają: wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.  Zgodnie z art. 67a świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Składki na ubezpieczenie
Zgodnie z przepisami osoby ubiegające się o dofinansowanie opłat za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Zob.: Obowiązujący stan prawny na dzień 01 stycznia 2016 r.

Imprezy okolicznościowe
Dla pracowników i ich dzieci możemy zorganizować piknik rodzinny, firmowe spotkanie integracyjne, imprezę mikołajkową lub inną, przewidzianą na wybraną okoliczność.

Gwarantujemy: miejsce, profesjonalną opiekę, zabawy i atrakcje na najwyższym poziomie. Odpowiadając na oczekiwania pracodawców, tworzymy scenariusze imprezy dla dzieci, przygotowujemy dekoracje i niezbędne rekwizyty, organizujemy konkursy, gry i zabawy, a także ciekawe warsztaty, zapraszamy wyjątkowych gości: animatorów, iluzjonistów, artystów.

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: amk@alamakota.edu.pl

Kontakt

W przedszkolach oznaczonych  prowadzimy również żłobki.
×
×