Home
SR
Strefa Rodzica
Powrót
    SR
Zawsze najświeższe wiadomości z życia naszego przedszkola.
Zobacz, co u nas słychać!
01
Wrz
CO CIEKAWGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zaczynamy nowy rok szkolny. W przedszkolach Ala ma kota, jak zawsze, zaplanowaliśmy dla dzieci ciekawe zajęcia dydaktyczne, warsztaty, autorskie programy i fantastyczne imprezy.

Zaprosimy ciekawych gości i pojedziemy na wycieczki w wyjątkowe miejsca. Wiemy, że każde dziecko ma jeden start i w pełni wykorzystamy ten czas, aby dać najmłodszym to, czego potrzebują, by wyrosnąć na szczęśliwych ludzi.

Robimy wszystko, aby nasze pomysły spodobały się Dzieciom i spełniły Państwa oczekiwania. Oto najważniejsze nowości oraz kluczowe programy. Wszystkie będą realizowane w ramach czesnego.

POZYTYWNA DYSCYPLINA
To nasza podstawowa metoda wychowawcza, która jest oparta na wzajemnym szacunku. Dzięki pozytywnej dyscyplinie nasze życie przedszkolne jest radosne, a komunikacja z dziećmi skuteczna.

Uczymy dzieci samodyscypliny, odpowiedzialności, współpracy oraz rozwiązywania problemów, a przede wszystkim skupiamy się na pozytywnych relacjach.

Pozytywna dyscyplina jest jednocześnie uprzejma i stanowcza, łagodna i zdecydowana w tym samym czasie. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy, jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie, jak decyduje się postępować w przyszłości.

Uczy też ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu do wspólnoty.

Pozytywna dyscyplina zaprasza dzieci do odkrywania tego, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

PROJEKT „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU… CZYLI POZNAJEMY CIEKAWE ZAWODY
Wiek przedszkolny to czas, kiedy kształtuje się osobowość dziecka. Odzwierciedla się ona między innymi w rozbudzaniu zainteresowania światem, rozwijaniu indywidualnych zdolności, tworzeniu pozytywnego stosunku do pracy i nauki. Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach oraz ich miejsc pracy rozbudza ciekawość dziecka.

Z doświadczenia wiemy, że dzieci identyfikują się z głównymi postaciami w rodzinie. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, najbliższe zawody, potem wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności. Pojawiają się zabawy: w lekarza, strażaka, policjanta, nauczyciela, w szkołę. Istotą tych zabaw jest odtwarzanie różnych czynności, sytuacji, faktów i zdarzeń zaobserwowanych w życiu.

Nasz projekt wzbudza szacunek do pracy i ludzi ją wykonujących. Wspiera też wielokierunkowy rozwój dziecka i jego osobowości poprzez rozwijanie własnych zdolności, umiejętności współdziałania oraz decydowania o sobie.

W związku z charakterystycznym dla przedszkolaków myśleniem konkretnym i obrazowo- ruchowym zakres programu dotyczy zawodów, które dzieci maja okazję poznać przez obserwację i bezpośredni kontakt.

JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu Ala Ma Kota odbywają się każdego dnia. Nauczyciele angliści nie tylko prowadzą zajęcia dydaktyczne, ale przebywają z dziećmi przez cały dzień ich pobytu w przedszkolu – podczas zabaw na świeżym powietrzu, posiłków, wycieczek, swobodnej zabawy itp. Dzięki temu dzieci mają kontakt z językiem w sytuacjach codziennych.

Podczas zajęć nie zabraknie klasycznej brytyjskiej i amerykańskiej literatury dziecięcej (np. twórczości Erica Carla, Julii Donaldson czy Davida McKee) oraz tradycyjnych nursery rhymes tworzonych np. przez Pomelody lub Super Simple Songs. Codziennie książeczki i piosenki anglojęzyczne wspierające naukę nowych słów też będą towarzyszyć dzieciom.

Program zakłada kształcenie umiejętności językowych, matematycznych, społecznych, muzycznych i manualnych dwujęzycznie. Nasze autorskie projekty obfitują w informacje o różnych kulturach świata, w tym historii krajów anglosaskich i obchody świąt takich, jak np. Dzień Patrona Irlandii, Św. Patryka.

 

MINDFULNESS DLA DZIECI I INNE TECHNIKI RELAKSACYJNE
W dzisiejszych czasach dzieci często bywają zestresowane i niespokojne. W prosty i przyjazny sposób będziemy pomagać odzyskać spokój i uważność. Wykorzystując metodę Eline Snel, inspirowaną metodą mindfulness, wspólnie z asystentką Żabką, opierając się na ćwiczeniach oddechowych, będziemy pomagali dzieciom stopniowo skupić się na tu i teraz. Nauczymy dzieci radzić sobie z odczuwaniem niepokoju i krążących w głowie zmartwień.

Na starsze dzieci czekają zabawy, takie jak: „Mała żabka”, „Test spaghetti”, „Fabryka trosk”, „Tajemnica komnaty serca” i inne. A dla Maluchów przygotowaliśmy „Orzeźwiający masaż”, „Domek pluszaków” „Oddech małej żabki”, „Tajemnicę śpiącego zwierzątka” itp.

Już kolejny rok będziemy naszym przedszkolakom organizować poobiednie zajęcia wyciszające „Sensory Time”. Nie zabraknie masaży, muzyki relaksacyjnej, atrakcyjnych aktywności ruchowych i innych sensorycznych. Zajęcia te, oparte na teorii integracji sensorycznej, dostarczają dzieciom m.in. stymulacji przedsionkowej, słuchowej i wzrokowej – tak ważnych do regulacji stanu pobudzenia.

W tym roku dodatkowo zapoznamy dzieci z treningami relaksacyjnymi, m.in. Treningiem Jacobsona, treningiem autogennym Schultza, bajkami relaksacyjnymi, metodami opartymi na oddechu. Nie może zabraknąć również muzykoterapii. Muzyka uruchamia wyobraźnię i wywołuje skojarzenia ze słuchanymi dźwiękami, nastrojem muzyki. Stymuluje myślenie obrazami, pobudza procesy emocjonalne bez użycia słów.


Z MUZYKĄ PRZEZ ŻYCIE – GATUKI MUZYCZNE
Muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze. Nie bez powodów porównuje się ją z lekiem na choroby ludzkiej duszy. Z muzyką związanych jest wiele porzekadeł i mądrości. Chociażby to o łagodzeniu obyczajów.

Obcowanie z muzyką, będącą formą kultury i organizacji struktur dźwiękowych, wywiera pozytywny wpływ na realizację zadań pamięciowych i poznawczych o charakterze czasowo-przestrzennym i wizualno-motorycznym.

Stymulacja rozwoju, poszerzanie kompetencji poznawczych, emocjonalnych a także ruch – to tylko niektóre walory płynące z nawiązywania relacji dziecka z muzyką.

Gatunki muzyczne to program, dzięki któremu opowiemy dzieciom o różnorodności obecnej w świecie muzyki – o jej rodzajach, nieskończoności melodii, aspektach kulturowych, zastosowaniach i funkcjach.

 

PLANSZÓWKI, CZYLI GRANIE NIE TYLKO NA DYWANIE
Kiedy gramy, zwłaszcza w dużym gronie, pojawia się wiele okazji do śmiechu. Rozmaite nieporozumienia czy też niezwykłe zwroty akcji wywołują w nas wesołość. Wystarczy, że jedna osoba wybuchnie śmiechem, a pozostali zaraz do niej dołączą. I bardzo dobrze! Bo jak dowiedli naukowcy śmiech wyzwala w naszych organizmach endorfiny, nie bez powodu nazywane “hormonami szczęścia”.

Gry planszowe pomagają kształtować wiele właściwych postaw i zachowań, niezbędnych w budowaniu relacji międzyludzkich. Gry kooperacyjne uczą współpracy, współdziałania w grupie, umiejętności szanowania decyzji innych i wspólnego dążenia do celu. Z kolei gry oparte na rywalizacji pomagają nauczyć się zdrowego współzawodnictwa, a przede wszystkim wygrywania bez pychy i przegrywania bez żalu, w tym także umiejętności radzenia sobie z porażką.

Korzystając z gier planszowych, wypracowujemy takie postawy, jak przestrzeganie ustalonych zasad i reguł, a co za tym idzie, także uczciwość w działaniu – czyli granie fair play. Dzieci, grając w gry planszowe, odkrywają swoje mocne i słabe strony. Stają się bardziej świadome swoich możliwości i ograniczeń. Wdrażają się do samokontroli i samooceny. Ponadto, w trakcie gry towarzyszą im różne emocje i napięcia, związane chociażby z rywalizacją. Przeżywanie stresu w bezpiecznych warunkach pozwala dzieciom oswajać się z nim i kształtuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

ZUCHY W AKCJI – GRY I ZABAWY NIE TYLKO PODWÓRKOWE
Zabawa to naturalny żywioł dzieci. Jest to też najlepsza metoda nauki. Aby zabawa była pożyteczna i rozwijała, powinna być przemyślana i właściwie skonstruowana. Dobrze przeprowadzana i interesująca zabawa przyciąga uwagę dziecka i pozwala się skupić na danej czynności. Jest to świetne narzędzie do „przemycania” drobnych porcji wiedzy. Zabawa jest zawsze związana z dużymi emocjami i są one czynnikiem, który sprawia, że dzieci o wiele lepiej zapamiętują przekazywane przez drużynowego informacje.

Zabawa harcerska rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, kształtuje podstawowe zdolności motoryczne – koordynację ruchowo wzrokową, zwinność i szybkość, kształtuje również umiejętności społeczne, jak zdolność do wypracowywania kompromisów, prowadzenia rozmowy, zdrowej rywalizacji. To połączenie rozwoju intelektualnego (nowa porcja wiedzy), społecznego (rozwój miękkich umiejętności społecznych) oraz fizycznego (sprawność motoryczna).

Zabawa harcerska wprowadza radosny nastrój, koncentruje dzieci na danej aktywności, w zależności od gry, mocniej akcentuje rozwój ruchowy lub intelektualny, a oprócz tego wyrabia takie pożądane cechy charakteru, jak samodyscyplina, umiejętność pracy w zespole, a także zdrowej rywalizacji.

Zabawy ruchowe to najlepszy sposób na wzmocnienie sprawności fizycznej i odporności dzieci. Wyścigi, siłowanki, gra w piłkę – maluchy to kochają.

 

DOBRE MANIERY MAM, BO SAVOIR-VIVRE DOBRZE ZNAM
Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się, czy też wysławiania. Dobre maniery, czyli zasady savoir-vivre, to nic innego jak serdeczność, uprzejmość i życzliwość dla innych.

Kulturę osobistą i dobre maniery kształtujemy przez całe życie, istotne jest jednak, aby rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat.

Rozluźnienie obyczajów spowodowało, że wiele ponadczasowych norm odeszło w zapomnienie, a wiele wymaga dostosowania do naszych czasów (np. netykieta). Istotą programu jest więc przybliżanie dzieciom podstawowych zasad savoir–vivre’u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka.

Założeniem programu jest nauka dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomość obwiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców, członków rodziny i osób dorosłych. Zwrócimy uwagę dzieci na to, jak ważne jest w codziennym życiu bycie życzliwym, uprzejmym i tolerancyjnym wobec innych.

 

DAJ MI CZAS, A ZROBIĘ TO SAM
Jak ważne jest przygotowanie dziecka do życia szkolnego, nie trzeba nikogo przekonywać. W przedszkolu ma ono szansę na osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Uczy się kontaktów społecznych, emocjonalnych i przez zabawę zdobywa wiele potrzebnych na drodze szkolnej umiejętności. Staje się samodzielne, odpowiedzialne, podejmuje próby rozwiązywania problemów na miarę swoich możliwości. Rozwija zainteresowania i zdolności.

Gotowość szkolna to także kompetencje miękkie. Sześciolatek, który dobrze poradzi sobie w pierwszej klasie, potrafi rozstać się z rodziną i zaadaptować w nowym otoczeniu, wśród innych ludzi. Będzie współdziałał z innymi dziećmi i umiał przyjmować wskazówki dorosłych oraz aktywnie szukać pomocy, gdy jest potrzebna. W tym wieku, powinien potrafić samodzielnie korzystać z już nabytej wiedzy i umiejętności. Tych kompetencji nie da się rozwinąć w oderwaniu od siebie. Stosując naturalną metodę poznawania świata – zabawę – dziecko uczy się kilku rzeczy na raz. Ćwicząc grafomotorykę ręki, wyrabia zdolność koncentracji. Kolorując, nie tylko pobudza kreatywność, ale i planuje – od którego koloru zacznie, jakiej będzie potrzebować kredki itd. Dbając więc o prawidłowy rozwój przedszkolaka, należy zapewnić mu stymulacje na wielu płaszczyznach.

Program „Daj mi czas, a zrobię to sam” skierowany jest do dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. Przez systematyczne codzienne czynności oraz  zabawę będziemy pracowali nad samodzielnością praktyczną, umysłową i społeczną naszych zerówkowiczów.

 

KSIĄŻKA Z PLECAKA ALI I KOTA
Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres w rozwoju człowieka. To czas, w którym kształtują się nawyki, w tym czytelnicze. Dziecko, któremu rodzice czytają książki tworzy swój własny świat, samodzielnie kreuje i identyfikuje głównego bohatera, razem z nim przeżywa jego przygody. Czytanie dzieciom rozwija ich język, który stanowi podstawę do myślenia w tym również myślenia matematycznego. Dziecko słuchając czytanej bajki nabywa umiejętności uogólniania, porównywania i wnioskowania. W zależności od rodzaju lektury, maluszki poznają różnego rodzaju wzorce osobowe i sposoby postępowania. Dzięki czytaniu dzieci szybciej przyswoją sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak: miłość, przyjaźń i współczucie, które w książkach są zarysowane konkretnymi sytuacjami, dlatego łatwiej jest zrozumieć znaczenie tych słów.

Celem projektu jest wspieranie czytelnictwa, kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych, a także popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci. W naszym projekcie każdy przedszkolak otrzymuje na weekend do domu plecaczek z zestawem książek. Zadaniem dzieci jest przeczytanie wraz z rodzicami jednej, dwóch lub wszystkich książeczek. Plecaczek w poniedziałek wraca do przedszkola wraz z wykonanym przez dziecko obrazkiem/ ilustracją dotyczącym przeczytanej książeczki. Dziecko mówi w swojej grupie o wrażeniach z lektury, opowiada o swojej ulubionej książce i prezentuje pracę plastyczną z nią związaną.

Ze strony przedszkola projekt wspierany będzie dodatkowymi zabawami, rozmowami i innymi działaniami wokół czytanych przez dzieci książek.

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, CZYLI KSIĄŻKOWY KLUB CZYTELNICZY
Nikogo nie trzeba przekonywać, że czytanie dzieciom jest ważne. Wiemy, że zarówno w naszych przedszkolach jak i domach naszych przedszkolaków są książki, które dzieci znają już na pamięć. Świadczą o tym podarte strony, wyblakłe albo ubrudzone truskawkami ilustracje, udekorowane „szlaczkami” zrobionymi kolorowymi flamastrami. Te książki są Najważniejsze i Najcenniejsze, ale może już czas znaleźć kolejną ulubioną książkę i ukochanego nowego bohatera?

W nowym roku przedszkolnym w przedszkolach Ala ma kota będziemy wspólnie czytać nowości wydawnicze. Na naszych półkach pojawią się pozycje m.in. z nowym super-bohaterem, czyli MisiemTamisiem (autorstwa Edyty Pawlak-Sikory). Wspólnie z dziećmi poznamy leśnego „detektywa” Jeża Pepe (książki napisane przez Rozalię Niedźwiedzką) czy Szympansa Pansika, który pewnego dnia miał zły humor (historia stworzona przez Suzane Lang).

Nie zabraknie też książek dla trochę starszych przedszkolaków, np. o butach („Prawy i Lewy” autorstwa Anny Paszkiwicz), „O Wilku, który kochał góry”, czy o tym, że we współpracy siła! ( „Miejsce na miotle” Julii Donaldson).

×
×