Home
SR
Strefa Rodzica
Powrót
    SR

Dlaczego my?

Tworzymy atmosferę pełną miłości, cierpliwości i wsparcia. Codziennie staramy się być wzorem dla innych przedszkoli i inspirować do działania na rzecz dobra dzieci.

Co nas wyróżnia?

Kadra

Zespół Ala ma kota to ponad 150 zaangażowanych, wykształconych i oddanych nauczycieli, specjalistów i pracowników. Wspólnie dbamy o ciepłą, wspierającą, życzliwą atmosferę. Pracownicy Ala ma kota, przy wsparciu zarządu, stale rozwijają swoje kompetencje, uczestniczy w kursach, szkoleniach i warsztatach.

W specjalnych nauczycielskich programach mentoringowych łączymy energię młodego zespołu z doświadczeniem starszych stażem nauczycieli. Większość naszej kadry to również świadomi rodzice.

Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój swoich podopiecznych, doceniają indywidualne potrzeby każdego z nich. Staramy się, by zajęcia Ala ma kota były ciekawe, pobudzały aktywność intelektualną, inspirowały do samodzielnego odkrywania świata i zadawania ważnych pytań.

Partnerami w wychowywaniu młodych ludzi są dla nas rodzice i opiekunowie. Mamy świadomość Państwa potrzeb i oczekiwań. Dziękując za zaufanie, dbamy o utrzymanie bliskiego i dobrego kontaktu z osobami dla dzieci najbliższymi. Wiemy, że wychowując młodych ludzi, wpływamy na to, w jakim świecie będziemy żyć. Chcemy, by ten świat był światem życzliwości, pełnym miłości, szacunku, bezpieczeństwa i ciepła. Właśnie te wartości towarzyszą nam w codziennej pracy.

Edukacja

W Ala ma kota uczymy i rozwijamy przez zabawę – ta forma aktywności jest dzieciom najbliższa. Jak dowodzi nasze doświadczenie, w ten sposób osiągamy najlepsze efekty. Tak jak rodzicom, tak i nam zależy na tym, by dzieci odnosiły w przyszłości sukcesy zawodowe i miały satysfakcjonujące życie prywatne.

Troszczymy się również o to, by przyszłe naukowe i zawodowe wybory naszych podopiecznych odpowiadały ich możliwościom, zdolnościom i pasjom.

Edukacja w Ala ma kota wyposaży je w umiejętności, które w przyszłości pomogą zrealizować ważne cele, korzystać z dóbr dynamicznie rozwijającego się świata i żyć w zgodzie ze sobą.

W świecie liter i języka
Pracujemy metodą prof. Bronisława Rocławskiego – „Glottodydaktyka”. To nauka polegająca na stawianiu liter na tak lubianej przez dzieci „zielonej trawce”. Z literami oswajają się już trzyletnie przedszkolaki. Dzieci uczą się wyodrębniać głoski i dzielić wyrazy na sylaby. Poznają pierwsze reguły ortofoniczne i ortograficzne, tak by uchronić się przed błędami w czytaniu i pisaniu w przyszłości. Zależy nam, by absolwenci Ala ma kota ruszyli do szkoły z umiejętnością płynnego pisania i czytania ze zrozumieniem. Współpracujemy z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom i pod jej patronatem uczymy dzieci, że książki są ważne, a czytanie rozwija słownictwo i poszerza horyzonty. Stworzyliśmy specjalne biblioteczki – rodzice mogą z nich wypożyczać książki i wymieniać się nimi.

W świecie cyfr i logiki
Stosujemy sprawdzoną metodę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”. Podczas zabawy liczymy, mierzymy, określamy długości, ważymy i orientujemy się w przestrzeni. Najmłodsi liczą to, co najbliżej nich, począwszy od palców. Starsze dzieci zapisują działania matematyczne, ćwiczą liczenie w pamięci i potrafią nazywać figury geometryczne. Uczymy też orientacji w czasie: nasi podopieczni liczą dni, tygodnie, miesiące i lata. W edukacji matematycznej przeliczamy kasztany, guziki, liście, muszelki itp. W ten sposób odwołujemy się do najbliższego otoczenia, skojarzeń i emocji, tak by wejście w abstrakcyjny świat liczb i działań było dla dzieci jeszcze prostsze.

W świecie artystycznym
Zauważamy i rozwijamy w dzieciach pasje artystyczne. By najmłodsi mogli za nimi podążać, organizujemy wiele zajęć plastycznych, artystycznych, kursy z ceramiki, tańca, gry na instrumentach. Zapewniamy bezpieczne i posiadające atesty narzędzia i środki. Doceniamy też potrzebę ekspresji i swobody. Właśnie dlatego stwarzamy dzieciom bezpieczne warunki materialne (np. duże przestrzenie do malowania, łatwo zmywalne powierzchnie) i zachęcamy je, by poprzez sztukę wyrażały siebie.
Dzieci biorą też udział w okazjonalnych przedstawieniach, organizowanych na specjalnie przygotowanych scenach. Uczą się występować publicznie i oswajać tremę. W ramach cotygodniowych atrakcji specjalnych często organizujemy wyjazdy do teatrów, muzeów i miejsc, gdzie dzieci spotykają się ze sztuką i kulturą.

W świecie przyrody i ekologii
Nasze przedszkolaki uczą się dbać o środowisko i wiedzą, że również od nich zależy, czy będą żyły w zdrowym i przyjaznym ludziom świecie. Uczymy je segregacji śmieci. Organizujemy zajęcia tematyczne o ekologii, prowadzone w salach przedszkolnych i podczas spacerów. Na zajęciach z cyklu „Szkiełkiem i Okiem” przybliżamy im świat nauki, eksperymentujemy i przyglądamy się przyrodzie. Odpowiadamy na „kłopotliwe” pytania, takie jak: skąd się bierze tęcza po deszczu, co to znaczy rosnąć jak na drożdżach, dlaczego nie można wymieszać oleju z wodą.

Organizujemy również wyprawy do Centrum Nauki Kopernik. Każda grupa opiekuje się zwierzęciem (wśród nich m.in. legwany, króliki i żółwie), znajdującym się pod stałą opieką weterynarzy.

W ramach programu „Drugie życie przedmiotów” uczymy, w jaki sposób wykorzystać już raz użyte przedmioty. W przedszkolnych ogródkach sadzimy warzywa i kwiaty. W kształtowaniu ekologicznych postaw pomagają organizowane wspólnie z rodzicami zbiórki karmy i ciepłych rzeczy, potrzebne zwierzętom do przetrwania zwłaszcza zimą (podziękowanie od schroniska). Chętni do proekologicznej współpracy rodzice mogą przynosić do przedszkola zadrukowane z jednej strony, niepotrzebne już kartki papieru, z których przedszkolaki zrobią dobry użytek.

W świecie muzyki
Zajęcia z rytmiki prowadzimy przy akompaniamencie pianina w przestronnych salach gimnastycznych przedszkoli. Tańczymy, gramy i śpiewamy. Uczymy się podstawowych pojęć muzycznych i rozwijamy muzyczną wrażliwość. Gramy na prostych instrumentach (w tym: cymbałki, bębenki, flety, grzechotki, trójkąty). Uczymy piosenek znanych, nowych i związanych ze świętami kalendarzowymi. Staramy się rozwijać w dzieciach zainteresowanie, pamięć i słuch muzyczny.

Realizujemy autorski projekt Muzyka dla Smyka. Jesteśmy przekonani, że pierwsze muzyczno-teatralne spotkania z twórczością mistrzów zaszczepia w dzieciach radość słuchania muzyki klasycznej, która nie musi być aż tak bardzo poważna. Jesteśmy przekonani, że kształtuje ona gust i dobry styl muzyczny.

W świecie ruchu
Na gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korektywy podnosimy sprawność fizyczną dzieci, kształtujemy prawidłową postawę ciała i pracujemy nad koordynacją ruchową. Korzystamy z przedszkolnej sali gimnastycznej, sprzętów sportowych i dobrze wyposażonego placu zabaw.

Jeśli u dziecka zdiagnozowano wadę postawy, oferujemy program korekcyjny, opracowany przez instruktora indywidualnego programu. W czasie zawodów sportowych uczymy zasad fair play, pokazujemy, jak cieszyć się ze zwycięstwa i dobrze znosić porażki. W ramach dodatkowych zajęć proponujemy zumbę, judo i jogę.

Gimnastykę i zajęcia sportowe prowadzą pasjonaci sportu: doświadczeni w pracy z dziećmi absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego. Wśród nich między innymi trenerzy łyżwiarstwa szybkiego, piłki nożnej, kulturystyki i judo oraz II trener w Akademii Legii Warszawa. Nasi współpracownicy są medalistami wielu ogólnopolskich zawodów sportowych.

W świecie emocji i ludzi
Świadomość ciała oraz przestrzeni własnej i cudzej rozwijamy korzystając z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Uczymy, jak rozwiązywać konflikty, informować o swoich potrzebach i ewentualnych trudnościach występujących w relacjach z dorosłymi i innymi dziećmi.

Uczymy, jak rozpoznać i nazywać własne emocje. Pokazujemy, czym jest mądra asertywność i jak istotne jest stawianie granic. Uczymy, jak wychodzić z tzw. strefy pozornego komfortu i radzić sobie ze zmianami. Razem z psychologami realizujemy program czytania „Bajek pomagajek”. Jesteśmy dumni, że absolwenci Ala ma kota zdają egzaminy do renomowanych szkół podstawowych.

Przedszkole Ala ma kota realizuje zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego szkoły policealnej.

Filozofia: Montessori, NVC, AP

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”. Maria Montessori

Nasze kolejne, nowe przedszkole Ala ma kota, tworzymy z myślą o rodzicach, którzy dla swoich dzieci szukają miejsca alternatywnego do tradycyjnych przedszkoli. W poszukiwaniu rozwiązań, które odpowiadają optymalnemu i zrównoważonemu rozwojowi dzieci czerpiemy przede wszystkim z nurtu pedagogiki Marii Montessori.

W tworzeniu filozofii programowej inspirujemy się także nurtem rodzicielstwa bliskości (AP-Attachment Parenting) oraz porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication).

Łącząc powyższe nurty stworzyliśmy dla naszych nowych przedszkoli następujące priorytety:

 • w procesie wychowania i nauczania najważniejsze są indywidualne cechy dziecka
 • aktywność i kreatywność dziecka traktujemy jako warunek rozwoju i podstawę wychowania
 • stymulujemy całościowy rozwój dziecka
 • budzimy motywację wewnętrzną oraz rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły
 • rozwijamy wszystkie sfery osobowości
 • wzmacniamy samodzielne dochodzenie dzieci do wiedzy poprzez poszukiwanie, odkrywanie, działania
 • kształtujemy postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, a także uczymy pracy w zespole

Ponieważ każdy człowiek posiada ogromne możliwości intelektualne i rozwojowe, to w przedszkolach montessoriańskich najważniejszy jest wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka. Wystarczy stworzyć odpowiednio stymulujące środowisko, obdarzyć dziecko szacunkiem, wolnością, pozwolić na samodzielność oraz dać czas na to, by mogło w pełni rozwinąć swoje talenty.

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości”. Maria Montessori

Praca w naszych grupach opiera się na podstawowych zasadach pedagogiki Marii Montessori:

Zasada swobodnego wyboru: zakłada stałą dostępność wszystkich materiałów tematycznych, dzieci mogą samodzielnie decydować nad czym oraz gdzie pracują. Warto podkreślić, że wybór ten na początku spontaniczny pod okiem nauczyciela staje się świadomy i zakłada rozwój wszystkich umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji.

Zasada porządku: przedszkolaki wspólnie z nauczycielem codziennie dbają o porządek w sali.

Zasada ograniczenia: pedagogika montessoriańska często jest kojarzona z samowolą, a to nic bardziej mylnego. Dzieci pracują zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, jednak rolą nauczyciela jest dbanie o harmonijny rozwój wszystkich umiejętności. Ograniczenie polega na tym, że każdy materiał w sali jest dostępny tylko w jednym egzemplarzu, należy nauczyć się czekania na swoją kolej i stosowania pomocy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zasada stopniowania trudności i transferu: pomoce dostępne w sali zakładają rozwój umiejętności na kilku poziomach, stopniujemy trudność na podstawie umiejętności, a nie wieku. Zdobyte kompetencje przedszkolaki mogą wykorzystywać w praktyce np. ucząc się o rozwoju roślin w przedszkolnym ogródku lub poznając jednostki wagi przy użyciu prawdziwych odważników i wag.

Zasada własnego działania i powtarzania: każdego dnia przedszkolak ma możliwość swobodnego wyboru pomocy, które pomagają w rozwoju następujących sfer:

 • nauka życia praktycznego
 • kształcenie zmysłów
 • edukacja językowa
 • edukacja matematyczna
 • edukacja kosmiczna, czyli przyrodnicza
 • edukacja kulturalna

Zasada samokontroli: każdy materiał daje możliwość samodzielnej kontroli błędu, dzięki temu przedszkolaki uczą się krytycznej oceny własnej pracy, nie wstydzą się pomyłek.

Specyfika pracy w grupie montessoriańskiej zakład różnowiekowość dzieci, które mogą uczyć się od siebie nawzajem. Podczas trzyletniego cyklu każdy ma szansę być najmłodszym i najstarszym, dokładnie tak jak w każdej naturalnej grupie społecznej. Dzięki temu dzieci uczą się empatii i odpowiedzialności za drugą osobę.

Odwołując się do wypracowanych i sprawdzonych programów edukacyjnych wykorzystywanych w Ala ma kota, które zakładają doskonałe przygotowanie do szkoły dodajemy codzienne dedykowane pięciolatkom zajęcia przygotowujące do nauki w klasie pierwszej.

Indywidualizacja pracy sprzyja rozwijaniu dwujęzyczności przedszkolaków, dlatego tak jak w innych naszych przedszkolach, codzienne zajęcia będą odbywały się pod okiem dwóch nauczycieli polsko –  i anglojęzycznego.

Angielski all day

W Ala ma kota dzieci mają kontakt z językiem angielskim przez większość czasu, który przebywają w przedszkolu.

Nauczyciel anglojęzyczny towarzyszy dzieciom podczas zajęć edukacyjnych, zabawy, podczas posiłków, wycieczek oraz wszelkich innych wydarzeń przedszkolnych. Komunikuje się z dziećmi tylko i wyłącznie w języku angielskim. Dzięki temu, dzieci od wczesnych lat oswajają się z brzmieniem, poprawną wymową i akcentem języka angielskiego.

Nasz autorski program nauki angielskiego spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej. W oparciu o ideę zintegrowanego kształcenia przedmiotowo językowego (Content and Language Integrated Learning – CLIL) opracowaliśmy autorski program nauczania dwujęzycznego, który zakłada realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w dwóch językach (polskim i angielskim).

 

Nasi angliści w grupach przedszkolnych realizują autorski program edukacyjny, który zakłada kształcenie umiejętności językowych, matematycznych, społecznych, muzycznych i manualnych dwujęzycznie. Nasze autorskie projekty obfitują w informacje o różnych kulturach świata, w tym historii krajów anglosaskich i obchody świąt takich jak np. Dzień Patrona Irlandii, Św. Patryka.

Wierzymy, że kluczem  do sukcesu jest dostosowywanie sposobów przekazywania wiedzy, branie pod uwagę indywidualnych predyspozycji i talentów dzieci dlatego też, nasi podopieczni korzystają ze specjalnie dostosowanych przez nauczycieli kart pracy dostosowanych do ich potrzeb i możliwości

Metoda nauczania, którą stosujemy w naszych przedszkolach, zakłada naturalny kontakt dzieci z drugim językiem przez większość czasu, który spędzają w przedszkolu.

Dlatego też nauka języka w naszych przedszkolach to nie tylko poznawanie słownictwa przez gry i zabawy językowe, rymowanki i piosenki w języku angielskim. Dodatkowo, dzieci przygotowują i uczestniczą w anglojęzycznych i dwujęzycznych przestawieniach teatralnych, czytają książki i odkrywają świat przez eksperymenty oraz ciekawe techniki plastyczne. Wszystko odbywa się w języku angielskim podczas zajęć dydaktycznych lub w ciągu dnia podczas realizacji projektów i czasu wolnego.

 •  Nasze cele w nauce angielskiego
  • dzieci zdobywają umiejętność swobodnego porozumiewania się i przełamywania bariery językowej np. podczas zagranicznych wakacji, spotkań ze znajomymi obcokrajowcami, w codziennych sytuacjach;
  • dzieci rozumieją ze słuchu w języku angielskim i umieją w adekwatny sposób odpowiedzieć;
  • dzieci uczą się właściwej wymowy języka angielskiego;
  • dzieci poznają kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych, ze szczególnym naciskiem na kulturę anglosaską.

   

Smaczna i zdrowa kuchnia

Wszystkie posiłki są przygotowywane przez doświadczonych kucharzy, w profesjonalnych kuchniach, na miejscu, w każdym przedszkolu Ala ma kota. Nasze jadłospisy układa współpracujący z przedszkolem dietetyk. Serwujemy tylko pełnowartościowe i zdrowie posiłki. Zdrowe posiłki i wpajanie dobrych nawyków żywieniowych traktujemy jako lokatę na zdrowe i długie życie.

Menu na cały tydzień udostępniamy do wglądu na przedszkolnej tablicy ogłoszeń. Dbamy, by dzieci kojarzyły kuchnię z sezonowością produktów i uczyły się smaków charakterystycznych dla różnych kuchni świata. Cztery smaczne i pełnowartościowe posiłki serwujemy o stałych porach, w odpowiednich odstępach czasu. W sezonowe produkty zaopatrują nas lokalni, sprawdzeni dostawcy.

Dbamy o atmosferę przy stole, o odpowiednie ułożenie sztućców, serwisu i serwetek. Uczymy też zasad savoir-vivre. Po każdym posiłku dzieci myją zęby. Dla dzieci z alergiami komponujemy indywidualne menu. Szanując odmienne tradycje religijne, dobór składników i potraw ustalamy z rodzicami.

We wszystkich naszych przedszkolach został wdrożony system HACCP. Oznacza to, że gwarantujemy najwyższą jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie przygotowywania posiłków. Używamy pełnoziarnistych makaronów, oliwy z oliwek, ograniczamy cukry, nie podajemy słodkich napojów, wyciskamy soki z owoców i warzyw, podajemy owoce, warzywa i bakalie do chrupania.

Dzieci raz w tygodniu, pod okiem nauczyciela, mają możliwość samodzielnego skomponowania śniadań z podanych do stołu zdrowych produktów. Uczymy w ten sposób, jak podejmować pierwsze kulinarne decyzje. Przy okazji poznajemy upodobania naszych podopiecznych. Nie zmuszamy dzieci do jedzenia, ale robimy wszystko, by posiłki były podawane tak, by same chętnie po nie sięgały.

Zajęcia dodatkowe

Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych o profilu artystycznym, edukacyjnym i sportowym m.in: ceramika, robotyka, judo, szachy, klub taneczny. Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi.

Robotyka
Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów dzieci zamieniają się w młodych naukowców. Budują, programują i ożywiają swoje roboty. Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę z różnych dziedzin nauki: matematyki, fizyki, informatyki, automatyki. Zajęcia rozwijają kreatywność, uczą logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Ceramika
Rzeźbiąc w glinie – bawimy się i uprawiamy sztukę. Tworząc – kształtujemy wyobraźnię i zdolności manualne dziecka, pracujemy nad cierpliwością i uczymy pracy w grupie. Wiemy, jak ważna jest radość z sukcesów artystycznych, dlatego wszystko co dzieci wytworzą zawozimy do pracowni ceramicznej, a wypalone dzieła sztuki dzieci ozdabiają na kolejnych zajęciach.

Majsterkowanie

Bardzo wiele codziennych czynności przeniosło się do internetu. To ogromna wygoda, jednak ogranicza dzieciom możliwość kontaktu z wielowymiarową rzeczywistością. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci jak najwięcej czynności wykonywały własnoręcznie. Majsterkowanie, oczywiście dostosowane do wieku dziecka, rozwija umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, uczy cierpliwości, bo na efekt swojej pracy trzeba zaczekać. Majsterkowanie uczy też planowania oraz dbania o bezpieczeństwo, a to ważne umiejętności w życiu każdego człowieka.

Majsterkowanie wzmacnia pewność siebie, bo umiejętność stworzenia czegoś lub naprawienia daje dziecku ogromną satysfakcję.

Szachy
Uczą przestrzennego myślenia, przewidywania, konsekwencji podejmowanych decyzji, koncentracji, skupienia i wyciszenia. Trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, są wspaniałą intelektualną zabawą. Współzawodnictwo w gronie rówieśników wzmacnia poczucie własnej wartości, kiedy dzieci odnoszą szachowe sukcesy. Zajęcia pozwalają też aktywnie rozładować emocje i razem z innymi dziećmi, w bezpiecznej atmosferze, przeżyć pierwsze niepowodzenia.

Capoeira
W drugim roku życia dziecka następuje intensywny rozwój psychomotoryczny, jak również rozwój inteligencji sensoryczno-motorycznej, czyli dziecko poznaje świat za pomocą zmysłów i ruchów. Ruch, rytm, serce, wyrażanie siebie. To wszystko ma capoeira, czyli brazylijska sztuka walki, której formy są bardzo rytmiczne i akrobatyczne.
Capoeira wywodzi się z rytualnych tańców plemion afrykańskich, łącząc w sobie ich rytmy i charakterystyczne pozycje ciała. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

Booktalking
Zapraszamy najmłodszych wielbicieli książek na spotkanie z bohaterami literackimi. Podczas każdego spotkania czytamy książkę w języku angielskim, rozmawiamy o jej bohaterach oraz próbujemy się w nich wcielić. Wykonujemy też wielkoformatową pracę plastyczną związaną z wysłuchaną opowieścią.

Klub taneczny
Taniec otwiera dziecko na świat i ludzi, pozwala więcej zobaczyć i poczuć, rozwija w dziecku poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz wewnętrzną siłę. Dzięki różnorodności oferty, dziecko ma możliwość odnaleźć siebie w jednej z zaproponowanych technik tanecznych tj. balet, show dance, hip-hop, funky, popping, samba, salsa, cha cha, jife, walc, zumba, creative jazz, technika release, improwizacje ruchowe, technika Marthy Graham.

Klub sportowy
Klub sportowy to program ogólnorozwojowy oparty na poznawaniu wielu dyscyplin sportowych. Sporty drużynowe to przede wszystkim praca w grupie oraz skupienie na wspólnym celu, na wzajemnej pomocy i współpracy. Zajęcia realizowane są w oddzielnych blokach programowych: piłka nożna, mini tenis, mini koszykówka, unihokej, fitness, elementy rekreacyjno – ruchowe, mini olimpiada i turniej sportowy.

Autorskie projekty

W  przedszkolach Ala ma kota pokazujemy dzieciom otaczający je świat. podczas zajęć edukacyjnych w ostatnich latach podróżowaliśmy po Polsce i  świecie; wspólnie lataliśmy w kosmos i odwiedzaliśmy krainy dinozaurów. Poznawaliśmy największe wynalazki, odkrycia i  dzieła sztuki. W trakcie ostatnich wakacji sprawdzaliśmy co w trawie piszczy.

Projekt Ciało Człowieka
Dobrze wiemy, że Przedszkolaki chętnie uczą się nowych rzeczy.  Czasem warto przyjrzeć się samemu sobie i poznać to co nam najbliższe!

Odkrywamy tajniki naszego ciała, jego wygląd, budowę, nazwy najważniejszych narządów i ich funkcje. Będziemy się wspólnie zastanawiać co robić, żeby o nie dbać, znajdziemy odpowiedz na pytania dlaczego gdy płaczemy to często pojawia nam się katar, dlaczego potrafimy rozpoznawać różne smaki, ile mamy kości i czym się różni okulista do ortopedy.

Jak zwykle zapraszamy ciekawych gości, którzy pomagają nam lepiej poznać tajniki naszego CIAŁA, przygotujemy wartościowe warsztaty i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

W starszych grupach – rozszerzeniem naszego projektu CIAŁO są zajęcia dotyczące zdrowia i higieny. Wierzymy bowiem, że dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia.

W przyjazny sposób staramy się starali pokazać dzieciom dlaczego nie powinno się pożyczać swojego ręcznika czy grzebienia i po co zasłaniamy twarz kaszląc. Wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja ciała podczas pracy przy stoliku i dlaczego właściwe oświetlenie miejsca pracy jest tak ważne. Rozmawiamy o zaletach uprawiania sportu i właściwej diety.

Oni zmienili świat
Dzieci są ciekawe świata, zadają pytania i oczekują odpowiedzi. Skąd mamy telefon? Kto wymyślił samochód? Skąd pochodzi światło? Kto namalował te kwiatki? Kto to jest chemik? Co to jest Kosmos?

Chcemy naszym przedszkolakom przedstawić ludzi ciekawych świata, którzy jako dzieci zadawali pytania, a jako dorośli zmieniali świat i jego historię. W kolejnych miesiącach poznamy życie i dzieła sławnych na cały świat osób: Kolumba, Van Gogha, Coco Chanel, Gutenberga, Forda, Bella, Armstronga, Edisona. Pamiętając o tym, że każda kultura ma swoje korzenie i warto je pielęgnować, wśród sławnych osób – naszych bohaterów – pochodzących z Polski: Chopin, Kopernik, Skłodowska–Curie.

Może dzięki naszemu projektowi niektóre dzieci, odkryją drzemiące w nich talenty? Może przyczynimy się do wyboru profesji lub zawodu w przyszłości? Wyruszamy w świat historii, teraźniejszości i przyszłości.

Jak to ugryźć, czyli nauka konwersacji na wesoło
Rozmowa z dzieckiem jest nie tylko ważnym elementem w rozwoju jego kompetencji językowych, pełni również wielka rolę w tworzeniu bliskiej więzi rodzinnej. Rozmowa z małym dzieckiem zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa, zaspokaja ciekawość świata, buduje zaufanie. To najważniejszy sposób rozwiązywania sporów i trudności, którego warto nauczyć dzieci. To, ile czasu poświęcamy dziecku na rozmowę w dzieciństwie, będzie wpływało na jego relacje z innymi ludźmi w przyszłości.

Projekt „Jak to ugryźć? – czyli nauka konwersacji na wesoło” ma na celu wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie, aktywnie spędzony czas oraz wartościową rozmowę. Dzieci otrzymują do domu tzw. „Pakiet startowy” (jeden zestaw dla całej rodziny), w skład którego wchodzą: szklany słój (do przechowywania pytań do losowania, propozycje pytań na każdy miesiąc) i album na zdjęcia. Wraz z propozycjami pytań (w kategoriach przysłowia, ciekawostki ze świata, emocje, poznaj mnie, bon ton, wielka niewiadoma) w wiadomości mailowej rodziny otrzymują specjalne zadanie do wykonania wraz z dzieckiem w danym miesiącu.

Akademia Sztuk Przepięknych
Kina, multimedialne wystawy, nowoczesne centra edukacyjne są dobrze znane naszym przedszkolakom. Ale jak często, a może czy kiedykolwiek, bywają w tradycyjnym muzeum? Czy podziwiały obrazy, rzeźby, artystyczne instalacje? Czy miały okazję słuchać koncertu w filharmonii, oglądać balet czy uczestniczyć w wieczorku poetyckim?

Celem naszego projektu jest rozwijanie zdolności do bycia aktywnymi uczestnikami świata sztuki. Chcemy przygotować dzieci do jej świadomego odbioru. Wierzymy, że taką postawę można wypracować ucząc kontaktu ze światem sztuki, rozwijając w młodych odbiorcach potrzebę tworzenia oraz świadomość różnych form artystycznego wyrazu.

W naszej Akademii Sztuk Przepięknych kształtujemy poczucie estetyki, gustu i artystyczną wrażliwość. Jesteśmy przekonani, że to dobra inwestycja w sztukę pięknego życia. Zajęcia prowadzi rektor naszej Akademii Mona Kota – ekspert i znawca takich dziedzin sztuki jak: architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło, kinematografia, poezja i pisarstwo, teatr, taniec, malarstwo i rysunek, muzyka.

Strażnicy przyrody
W programie przedszkolaki poznają sekrety Ziemi i uczą się tego, w jaki sposób mogą dbać o naszą planetę. Ekologiczną edukację wspierają także zaproszeni goście i towarzyszą jej ekologiczne warsztaty plastyczne. Najprostszym ekologicznym podejściem do surowców, konsumpcji oraz energii jest stosowana w naszym przedszkolu „zasada 3R”: Reduce, Reuce, Recycle.

Jak ją rozumiemy w Ala ma kota?

Reduce = ograniczaj. Zasada ograniczania odnosi się przede wszystkim do unikania nadmiernego kupowania. Konsumpcjonizm prowadzi do gromadzenia wielu niepotrzebnych przedmiotów, które w rezultacie wyrzucamy.

Reuse – użyj ponownie. W dzisiejszym świecie króluje jednorazowość, a my staramy się, aby wszystkie dostępne dla dzieci przedmioty były wykonane z trwałych materiałów. Przedszkolne meble i pomoce wykonane są z drewna.

Recycle = odzyskuj. W przedszkolu używamy dwuwarstwowego papieru toaletowego wykonanego w stu procentach z celulozy pozyskiwanej w rewolucyjnym procesie recyklingu opakowań typu Tetra Pak znanych powszechnie jako kartony na mleko, sok czy inny napój.

Zabawy podwórkowe
To nasz autorski pomysł na wiosenno-letnie gry i zabawy podwórkowe. Na świeżym powietrzu uczymy dzieci starych, dobrych, ale czasem już zapomnianych gier i zabaw. Bawimy się w chowanego, gramy w klasy, kapsle, gumę, Zośkę, rozgrywamy dwa ognie. Korzystamy ze wspomnień rodziców, którzy opowiadają nam o ulubionych podwórkowych aktywnościach z czasów dzieciństwa.

Savoir vivre
Akademia Dobrych Manier to cykl zajęć zaplanowanych na 10 miesięcy, których symbolem jest profesor Grzecznosław Dobrzewychowany. Zdobywamy umiejętności m.in.: zachowywania się przy stole, dobrania stroju na różne okazje, przyjmowania gości i bywania w gościach, small talk i wiele innych, które świadczą o tym, że potrafimy odnaleźć się w każdej życiowej sytuacji. Wszystkie postępy w tej dziedzinie zapisujemy w specjalnych indeksach naszej Akademii.

Muzyka dla smyka
Na początku tego muzycznego projektu dzieci słuchają koncertu muzyki Fryderyka Chopina. Jesteśmy przekonani, że pierwsze muzyczno-teatralne spotkania z twórczością mistrzów zaszczepi w dzieciach radość słuchania muzyki klasycznej, która nie musi być aż tak bardzo poważna. Jesteśmy przekonani, że kształtuje ona gust i dobry styl muzyczny.

Drugie życie przedmiotów
Autorski program ekologiczny, czyli bardzo zabawny i praktyczny recykling przedszkolny. Instruujemy, jak wykorzystać zużyte, niepotrzebne już rzeczy. Wykonujemy z nich praktyczne, kolorowe przedmioty. Uczymy wrażliwości i szacunku do otaczającego świata.

Angielski codziennie
Codzienny kontakt z językiem angielskim.

Szkiełkiem i okiem
Cykl zajęć naukowych, podczas których odkrywamy świat nauki, zjawisk przyrodniczych i nowinek technicznych. Na zajęciach eksperymentujemy i doświadczamy. Nie boimy się trudnych pytań („skąd się bierze tęcza po deszczu? co to znaczy rosnąć jak na drożdżach? dlaczego nie można wymieszać oleju z wodą?”), prawie wszystko potrafimy udowodnić i udokumentować.

Codzienne czytanki
Współpracujemy z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom i pod jej patronatem uczymy dzieci, że książki są ważne, a czytanie rozwija słownictwo i poszerza horyzonty. Codziennie czytamy bajki, wierszyki i opowiadania. Do wspólnego czytania zapraszamy także rodziców, babcie i dziadków. Do dyspozycji mamy też biblioteczki do wypożyczania i wymiany książek.

Gry planszowe i logiczne
W każdy piątek gramy w planszówki i gry logiczne. Uczymy, że  gry planszowe i sprawnościowe (pchełki, bierki, jenga itp.) to świetny sposób na spotkania z przyjaciółmi i rodziną, że taka forma spędzania wolnego czasu to doskonała alternatywa dla komputera lub telewizji. Grając uczymy się planowania, strategicznego myślenia, wyciągania wniosków i przewidywania, liczenia, współpracy, zdrowej rywalizacji i zasad fair play.

Kompozycje śniadaniowe
Dzieci raz w tygodniu, pod okiem nauczyciela, mogą samodzielnie skomponować śniadanie z podanych do stołu zdrowych produktów. Wspólnie wyciskamy też soki z owoców i warzyw. Poznajemy w ten sposób kulinarne upodobania naszych podopiecznych, uczymy je podejmować decyzje.

Dyżurni
Wielu dorosłym przedszkole kojarzy się z dyżurami w stołówce albo w sali zabaw, dającymi poczucie ważności i odpowiedzialności. W Ala ma kota dyżurni dbają m.in. o aktualność kalendarza pogodowego, wyłączanie światła, zwierzęta przedszkolne, odkładanie zabawek na miejsce. Nosząc dumnie identyfikator, dzieci uczą się odpowiedzialności, organizacji i konsekwencji. Dyżurni dowiadują się też, jak przewodzić grupą i sprawiedliwie rozdzielać zadania.

Bajki pomagajki 
Nauczyciele i psychologowie opracowali program aktywności z wykorzystaniem bajek terapeutycznych. Opisane w nich historie, zdarzenia, trudności i stresujące sytuacje mogą spotkać każdego. Świat w bajkach terapeutycznych jest często fantastyczny – nie brak w nim wróżek, magicznych przedmiotów, mówiących zwierząt. Pomysły na rozwiązanie problemów są realne i mądre. Czytając bajki, dajemy dzieciom wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Bajkoterapia to nie tylko czytanie i słuchanie opowieści, ale też wiele innych aktywności towarzyszących (malowanie, inscenizacje, muzyka, rozmowy), które utrwalają to, co w tych bajkach najważniejsze.

Logopeda i psycholog

Podopieczni przedszkoli Ala ma kota objęci są opieką doświadczonych psychologów dziecięcych i logopedów. W każdym przedszkolu znajdują się profesjonalne gabinety.

Zadania psychologów i logopedów:

 • ocena psychofizycznego rozwoju dziecka,
 • obserwacja dzieci w czasie codziennych zajęć,
 • konsultacje dla nauczycieli i zespołu,
 • konsultacje i wsparcie dla rodziców,
 • prowadzenie warsztatów rozwojowych dla kadry.

Kiedy zgłosić się do psychologa i logopedy?
Jeśli odczuwają Państwo niepokój o rozwój czy zachowanie dziecka – w celu zidentyfikowania trudności i opracowania wspólnie najlepszych rozwiązań. Jeśli wydaje się Państwu, że dziecko wykazuje ponadprzeciętne zdolności – w celu pokierowania i ustalenia najlepszego planu rozwoju jego umiejętności.

Jak pracują nasi psychologowie i logopedzi?
Razem z rodzicami i nauczycielami definiują oni trudności, z jakimi mierzy się dziecko, zarówno tymi, które ujawniły się w przedszkolu, jak i tymi wyniesionymi z domu. Nasi współpracownicy proponują rozwiązania i program pracy, który w bezpieczny sposób rozwiąże problemową sytuację.

W ramach przedszkola Ala ma kota działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która wystawia opinie i oceny funkcjonalne rozwoju dziecka.

Nasze żłobki

W żłobkach Ala ma kota zapewniamy profesjonalną opiekę dzieciom w wieku od 10 miesięcy do 3 lat. Nasz zespół z niezwykłą troską, uwagą i ciepłem stara się zaspokajać potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. Nasze żłobki są wpisane do Rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta m.st Warszawy.

Opieka
Ogromną wagę przywiązujemy zwłaszcza do rozwoju fizycznego i emocjonalnego dzieci. Wspieramy je w nauce siadania, chodzenia, mówienia, jedzenia, zabawy i w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Zachowujemy też najwyższe standardy pielęgnacji i higieny naszych podopiecznych.
Rodzicom i dzieciom pomagamy przejść przez tzw. bunt dwulatka, czyli bardzo ważny okres, w którym kształtuje się tożsamość i utrwalają pierwsze granice.

Zajęcia
Opracowaliśmy specjalny program dydaktyczny, który przygotowuje dzieci do dalszej edukacji przedszkolnej. Zwracamy uwagę na rozwój motoryki małej i dużej oraz podstawowych umiejętności społecznych. Dużą część dnia poświęcamy na gry i zabawy grupowe. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność.
Oferta żłobkowa obejmuje m.in. ćwiczenia i zabawy ruchowe, zajęcia przy muzyce, zajęcia logopedyczne, plastyczne, a także zajęcia „wyciszające”, takie jak czytanie bajek, indywidualna zabawa maluszków, odpoczynek czy pobyt na świeżym powietrzu.

Posiłki
Ustalane są indywidualnie z rodzicami. W ramach wyżywienia proponujemy posiłki przyrządzane codziennie w przedszkolnej kuchni lub – na życzenie – przygotowywane w domu przez rodziców.

Co jeszcze?
Bezpieczne wnętrza

Wiemy, jak ważna dla rodziców jest świadomość, że ich dzieci są bezpieczne. Wszystkie przedszkola Ala ma kota są zarejestrowane i wpisane do ewidencji Przedszkoli Niepublicznych miasta stołecznego Warszawy. Oznacza to, że spełniają formalne wymogi bezpieczeństwa.

Budynki przedszkolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Straż Pożarną i Sanepid. Kadra regularnie odnawia szkolenia z pierwszej pomocy. Opisaliśmy procedury postępowania w razie nieszczęśliwych wypadków, które omawiamy z rodzicami przy zapisie do przedszkola i w trakcie corocznych zebrań.

Schody i sale gimnastyczne są zabezpieczone bramkami i antypoślizgowymi matami, okna – samozamykaczami, a wszystkie ostre kanty – specjalnymi nakładkami.

Do wejścia na teren przedszkoli uprawnia kod dostępu. Specjalne tabliczki przypominają o bezwzględnej konieczności zamykania placówek. Sale wyposażyliśmy w certyfikowane meble i zabawki.

Przedszkole dwujęzyczne

We wczesnym dzieciństwie możemy nauczyć się jednego lub więcej języków obcych w stopniu zbliżonym do posługiwania się językiem ojczystym. 

W każdym z naszych przedszkoli nauczyciel anglojęzyczny jest na terenie przedszkola cały dzień i towarzyszy dzieciom podczas zajęć edukacyjnych, zabawy, posiłków, wycieczek oraz wszelkich innych wydarzeń przedszkolnych, komunikując się z nimi tylko w języku angielskim.

Nasze przedszkolaki stopniowo zaczynają mówić po angielsku, uświadamiając sobie, że z niektórymi osobami trzeba komunikować się w drugim języku.

Program przygotowany przez metodyka języka angielskiego jest zgodny z zaleceniami Rady Europy w zakresie:

 • promowania wczesnego rozpoczęcia nauki języków obcych na wysokim poziomie, tak aby każdy mieszkaniec Unii Europejskiej znał co najmniej dwa języki obce,
 • promowania nauki przez całe życie,
 • promowania holistycznego podejścia do nauki języków obcych.

Zapewniamy: okresowe oceny indywidualne, przedstawienia w języku angielskim, bieżące informacje od naszych anglistów dotyczące edukacji językowej.

Nasi angliści to doświadczony i stale podnoszący swoje kwalifikacje zespół pracujący pod okiem metodyka. Wszyscy nauczyciele na terenie przedszkola posługują się językiem angielskim.

Adaptacja

To zajęcia dla dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną. Etap rozstania z rodzicami i integracji z rówieśnikami w nowym otoczeniu nie musi być trudny – ani dla dziecka, ani dla jego rodziców.

Zajęcia adaptacyjne to pierwsze, pełne spotkanie z przedszkolem. Współpracując z rodzicami, rozpoznajemy potrzeby dziecka, i tak organizujemy pierwsze dni pobytu w przedszkolu, by były dla niego łagodnym przejściem od indywidualnej zabawy w domu do edukacji przedszkolnej i zabawy w grupie.

Podczas adaptacji wybieramy zajęcia, które pozwalają oswoić się dziecku z nowymi formami aktywności, z rytmem przedszkola oraz ludźmi, którzy będą pojawiać się w jego życiu. Kiedy dziecko poczuje się bezpiecznie, jego opiekunów zachęcimy do spotkania i rozmowy z wychowawcami, dyrektorem przedszkola lub dyżurującym przedszkolnym psychologiem.

Zajęcia adaptacyjne odbywają się w drugiej połowie sierpnia (przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku dzieci, które dołączają do przedszkola w trakcie roku, program adaptacyjny jest przygotowywany indywidualnie. Zapraszamy rodziców z dziećmi od 1. do 4. roku życia.

Własny plac zabaw

Wszystkie nasze przedszkola mają własny, ogrodzony plac zabaw. Całe wyposażenie (huśtawki, drabinki, karuzele, dziecięce ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie) posiada atesty bezpieczeństwa i jest dostosowane do wieku dzieci.

Piach w naszych piaskownicach też ma poświadczenie bezpieczeństwa (jest wymieniany przynajmniej raz w roku), a kiedy nie korzystamy z piaskownicy, przykrywamy ją specjalną plandeką.

Dzieci mają do dyspozycji całą paletę ogrodowych zabawek: łopatki, wiaderka i foremki, jeździki dla najmłodszych, „bramki” dla piłkarzy, latem baseny, zimą sanki. Przy każdym placu zabaw wisi regulamin. Dzieci mają do niego stały dostęp, uczą się w ten sposób zasad bezpiecznej zabawy.

Filozofia

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”. Maria Montessori

Nasze kolejne przedszkola Ala ma kota stworzyliśmy z myślą o rodzicach, którzy dla swoich dzieci szukają miejsca alternatywnego do tradycyjnych przedszkoli. W poszukiwaniu rozwiązań, które odpowiadają optymalnemu i zrównoważonemu rozwojowi dzieci czerpiemy przede wszystkim z nurtu pedagogiki Marii Montessori. Odpowiadając na potrzeby wielu rodziców otworzyliśmy kolejne przedszkola Montessori Konstruktorska, Klimczaka, Al. Jerozolimskie, Nasielska, Inflancka. Dziś to już pięć przedszkoli w tym nurcie na mapie Warszawy i planujemy otwarcie kolejnych. Dziękujemy za zaufanie.

W tworzeniu filozofii programowej AMK inspirujemy się także nurtem rodzicielstwa bliskości (AP-Attachment Parenting) oraz porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication).

Łącząc powyższe nurty stworzyliśmy dla naszych przedszkoli następujące priorytety:

 • w procesie wychowania i nauczania najważniejsze są indywidualne cechy dziecka
 • aktywność i kreatywność dziecka traktujemy jako warunek rozwoju i podstawę wychowania
 • stymulujemy całościowy rozwój dziecka
 • budzimy motywację wewnętrzną oraz rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły
 • rozwijamy wszystkie sfery osobowości
 • wzmacniamy samodzielne dochodzenie dzieci do wiedzy poprzez poszukiwanie, odkrywanie, działania
 • kształtujemy postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, a także uczymy pracy w zespole

Ponieważ każdy człowiek posiada ogromne możliwości intelektualne i rozwojowe, to w przedszkolach montessoriańskich najważniejszy jest wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka. Wystarczy stworzyć odpowiednio stymulujące środowisko, obdarzyć dziecko szacunkiem, wolnością, pozwolić na samodzielność oraz dać czas na to, by mogło w pełni rozwinąć swoje talenty.

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości”. Maria Montessori

Praca w naszych grupach opiera się na podstawowych zasadach pedagogiki Marii Montessori:

Zasada swobodnego wyboru: zakłada stałą dostępność wszystkich materiałów tematycznych, dzieci mogą samodzielnie decydować nad czym oraz gdzie pracują. Warto podkreślić, że wybór ten na początku spontaniczny pod okiem nauczyciela staje się świadomy i zakłada rozwój wszystkich umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji.

Zasada porządku: przedszkolaki wspólnie z nauczycielem codziennie dbają o porządek w sali.

Zasada ograniczenia: pedagogika montessoriańska często jest kojarzona z samowolą, a to nic bardziej mylnego. Dzieci pracują zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, jednak rolą nauczyciela jest dbanie o harmonijny rozwój wszystkich umiejętności. Ograniczenie polega na tym, że każdy materiał w sali jest dostępny tylko w jednym egzemplarzu, należy nauczyć się czekania na swoją kolej i stosowania pomocy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zasada stopniowania trudności i transferu: pomoce dostępne w sali zakładają rozwój umiejętności na kilku poziomach, stopniujemy trudność na podstawie umiejętności, a nie wieku. Zdobyte kompetencje przedszkolaki mogą wykorzystywać w praktyce np. ucząc się o rozwoju roślin w przedszkolnym ogródku lub poznając jednostki wagi przy użyciu prawdziwych odważników i wag.

Zasada własnego działania i powtarzania: każdego dnia przedszkolak ma możliwość swobodnego wyboru pomocy, które pomagają w rozwoju następujących sfer:

 • nauka życia praktycznego
 • kształcenie zmysłów
 • edukacja językowa
 • edukacja matematyczna
 • edukacja kosmiczna, czyli przyrodnicza
 • edukacja kulturalna

Zasada samokontroli: każdy materiał daje możliwość samodzielnej kontroli błędu, dzięki temu przedszkolaki uczą się krytycznej oceny własnej pracy, nie wstydzą się pomyłek.

Specyfika pracy w grupie montessoriańskiej zakład różnowiekowość dzieci, które mogą uczyć się od siebie nawzajem. Podczas trzyletniego cyklu każdy ma szansę być najmłodszym i najstarszym, dokładnie tak jak w każdej naturalnej grupie społecznej. Dzięki temu dzieci uczą się empatii i odpowiedzialności za drugą osobę.

Odwołując się do wypracowanych i sprawdzonych programów edukacyjnych wykorzystywanych w Ala ma kota, które zakładają doskonałe przygotowanie do szkoły dodajemy codzienne dedykowane zajęcia przygotowujące do nauki w klasie pierwszej.

Indywidualizacja pracy sprzyja rozwijaniu dwujęzyczności przedszkolaków, dlatego tak jak w innych naszych przedszkolach, codzienne zajęcia odbywają się pod okiem dwóch nauczycieli polsko i anglojęzycznego.

Kontakt

W przedszkolach oznaczonych  prowadzimy również żłobki.
×
×