Home
SR
Strefa Rodzica
Powrót
    SR
Zawsze najświeższe wiadomości z życia naszego przedszkola.
Zobacz, co u nas słychać!
26
Cze
Dobre „Zerówki” w naszych przedszkolach

Zależy nam, aby dzieci w Ala ma kota osiągały wysoką dojrzałości do kolejnego etapu edukacyjnego – tzw. dojrzałość szkolną.

Osiągają ją przez ćwiczenie umiejętności przydatnych im na co dzień, ułatwiających zaadoptowanie się do nowych warunków. W naszym przedszkolu rozwijamy następujące kompetencje z zakresu dojrzałości szkolnej:

Kompetencje poznawcze – w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej. Umiejętności dzieci w tym obszarze kształtowane są w oparciu o Podstawę Programową MEN i wspierane programami autorskimi wybitnych specjalistów – nie tylko teoretyków, ale też praktyków, którzy modyfikują swoje metody dostosowujące je do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Dodatkowo włączamy do procesu dydaktycznego i wychowawczego autorskie projekty edukacyjne przedszkola Ala ma kota.

Kompetencje kluczowe

  • Kreatywność i wyobraźnia – kształtowane poprzez aktywność plastyczną, muzyczną i teatralną.
  • Budowanie wewnętrznej motywacji – wiara w siebie i w powodzenie podejmowanych działań.
  • Umiejętność pracy w zespole – odczuwanie potrzeby realizacji wspólnych celów, wzbudzanie uczucia empatii.
  • Odporność emocjonalna i społeczna – ukazywanie dzieciom sposobu radzenia sobie z własnymi emocjami i emocjami innych – wspierana projektem autorskimi „Moje korzenie i moje skrzydła”.
  • Przedsiębiorczość – aranżowanie sytuacji z życia, w których dzieci podejmują samodzielne decyzje i radzą sobie z ich konsekwencjami, rozwiązują sytuacje problemowe
  • Własna tożsamość – bycie Polakiem i obywatelem świata; ale przede wszystkim członkiem rodziny i małej społeczności.

Szczególną uwagę zwracamy na umiejętności, które szczególnie ułatwiają dzieciom adaptacje w pierwszych dniach szkoły: samodzielność, umiejętność autoprezentacji, odpowiedzialność z powierzone zadanie, komunikację i umiejętność nawiązywania relacji.

Ważnym elementem edukacji w naszych przedszkolach jest stały kontakt z językiem angielskim. Jest to codzienna praktyka nauki w formie lektoratu – zachęcanie dzieci nie tylko do rozumienia i reagowania, ale przede wszystkim do mówienia w języku angielskim; kontaktu z książką czytaną po angielsku – booktalking; tzw. „praktyczny angielski” – aranżowanie sytuacji życiowo przydatnych np. zabawy w sklep, pasmanterię, zakupy w warzywniaku, na bazarze, wizyta w restauracji lub galerii sztuki itp.

Wszystkie umiejętności ćwiczymy z zachowaniem zasady – nauka przez ruch i zabawę.

Pamiętamy również o tym, że każde dziecko jest inne, że każde w innym tempie i w innym czasie osiąga swoje sukcesy w odniesieniu do poszczególnych kompetencji. Dlatego cały proces dydaktyczny i wychowawczy opieramy na zasadach indywidualnego wsparcia dziecka  Dajmy dzieciom tyle czasu ile potrzebują. Wszystkie sukcesy dzieci i kierunki pracy z nimi omawiamy z rodzicami na Dniach Otwartych.

Pierwszą diagnozę dziecka wykonujemy już w pierwszych dwóch miesiącach roku szkolnego, wiemy wtedy w jakim kierunku chcemy wspólnie z dzieckiem podążać, w których obszarach jest uzdolnione, a kiedy będzie potrzebowało naszego wsparcia.

Zapraszamy
Zespół Ala ma kota

×
×