Home
SR
Strefa Rodzica
Powrót
    SR
Zawsze najświeższe wiadomości z życia naszego przedszkola.
Zobacz, co u nas słychać!
31
Lip
Adaptacje w Wakacje

Zaczynacie przygodę z przedszkolem? To świetnie! Zapraszamy na Adaptacje w Wakacje.

Czekamy na dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z  przedszkolem bądź żłobkiem. Nasze ADAPTACJE W WAKACJE to przede wszystkim:

  • Dobra zabawa i nauka dla dzieci.
  • Program edukacyjny CO W TRAWIE PISZCZY – czyli rzecz o mrówkach, pszczołach, świerszczach, żabach, ślimakach i innych „małych mieszkańcach” łąk i lasów.
  • Czas poznawania przedszkola, kadry i dzieci.
  • Codzienny kontakt z językiem angielskim.
  • Bezpieczeństwo – bo w Ala ma kota obowiązują procedury adaptacyjne, przygotowane na czas pandemii.
  • Pyszne i zdrowe posiłki przygotowane w naszej przedszkolnej kuchni.

Dyrektorzy wybranego przez Państwa Przedszkola Ala ma kota (11 lokalizacji w Warszawie) odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dlaczego adaptacja jest ważna?

Proces adaptacji to szereg dynamicznych zmian, które zachodzą zarówno w sferze poznawczej danej osoby, jej emocjach, zachowaniu, ale i całym środowisku.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły panujące w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno-moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności.

Dzieci wkraczające do przedszkola różnią się między sobą poziomem zdolności przystosowawczych. Niektóre adaptują się łatwo, inne mają w tym zakresie poważne trudności. Adaptacja może być źródłem wielu stresów – zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Z tego względu tak niezwykle istotne jest, aby zadbać o to, by ten czas nie wzbudził lęku i niepokoju, a wręcz przeciwnie – żeby Dziecko nabrało zaufania do nowego otoczenia, a przede wszystkim osób, z którymi będzie spędzać czas

Nasze przedszkole stwarza możliwości udziału rodziców w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Dzieci mogą bawić się z rodzicami, z kolegami już uczęszczającymi do przedszkola, brać udział w proponowanych zajęciach i zabawach w ogrodzie

Eliza Lorenc-Handerek, dyrektor i psycholog w Ala ma kota

 

×
×